Support Center

פתרון תקלות ובעיות בiPhone וiPad

ביטול נעילת Activation Lock
כל טיפול במכשיר iOS מחייב ביטול של שירות הActivation Lock. ביטול השירות מתבצע בהגדרות המכשיר, תחת הגדרות הiCloud. במסך זה יש לבחור בשורה מצא את הi...
ה', 12 אפר, 2018 at 5:22 PM
תיקון שפת ממשק לאפליקציות
לאילו מכשירים רלוונטי ? כל מכשירי iPhone ו - iPad  לעיתים שפת הממשק של אפליקציות מסוימות משתנה מבלי שהתכוונו לכך, במאמר זה פרטים כיצד לתקן זאת נכנסתם ...
ב', 26 מרץ, 2018 at 4:53 PM