כל טיפול במכשיר iOS מחייב ביטול של שירות הActivation Lock.

ביטול השירות מתבצע בהגדרות המכשיר, תחת הגדרות הiCloud.במסך זה יש לבחור בשורה מצא את הiPhone / iPad שלי:


במסך שמופיע לפנינו נבטל את השירות.

כאשר תופיע בקשת סיסמאת החשבון לטובת ביטול הנעילה נזין אותה ונאשר את הבקשה בעזרת לחיצה על ״כבה״

במקרה בו ידועה הסיסמה אך המכשיר לא נדלק- ביטול הנעילה אפשרי דרך אתר iCloud.com


במידה ולא ניתן לבצע את האיפוס באופן עצמאי- יש ליצור קשר עם חברת Apple לצורך ביטול הנעילה ואיפוס המכשיר לאחר מכן.

לצורך ביטול הנעילה יש להכין מראש הוכחת רכישה אותה יהיה לשלוח בדואר אלקטרוני לחברת Apple.


לצערנו Apple אינה מאפשרת לצד ג (כמו ספק, יבואן או ספק שירות) לסייע בתהליך זה ללקוחות הקצה.


מספר הטלפון של חברת Apple למשתמשים בישראל הוא 1809-213-281

שעות הפעילות בכל ימות השבוע הן, בין השעות 09:00 עד17:00

שימו לב- השיחה מבוצעת למספר מקומי, אך התמיכה תינתן באנגלית בלבד.