Support Center

הסברים כלליים

הסברים והוראות לכלליות למכשיר אייפד ואייפון

מיקום מספר סידורי במכשיר
ניתן למצוא את המספר הסידורי בגב המכשיר, בתחתיתו, בקטן ליד המילה Serial. כמו כן, המספר הסידורי נמצא גם תחת אפליקציית הגדרות (Settings), תחת כללי (General) ואו...
א', 4 מרץ, 2018 at 5:17 PM