ניתן למצוא את המספר הסידורי בגב המכשיר, בתחתיתו, בקטן ליד המילה Serial.

כמו כן, המספר הסידורי נמצא גם תחת אפליקציית הגדרות (Settings), תחת כללי (General) ואודות (About). ליד המילים מס׳ סידורי (Serial).

בנוסף, אם מחברים את המכשיר לאייטיונס במחשב הוא מופיע גם שם תחת מאפייני המכשיר.

מצורף צילום של מיקום הסידורי לדוגמה:

image