Support Center

iCloud

צרור המפתחות של iCloud
מהו צרור המפתחות של iCloud צרור המפתחות של iCloud שומר על עדכניות שמות המשתמש והסיסמאות שלך לאתרים בSafari, פרטי כרטיסי אשראי ופרטי רשתות אלחוטיות בין כל ה...
ג', 24 אפר, 2018 at 9:51 AM