למי המידע מיועד?

כל משתמש בתוכנת TouchChat שיש לו לוחות מותאמים באופן אישי ואינו רוצה לאבד אותם במקרה של תקלה או החלפת מכשיר


איך מגבים?

יש להתקין (אם לא מותקנת) או לעדכן את תוכנת itunes מהכתובת apple.com/itunes/download

יש לפתוח את תוכנת iTunes- לפניך יופיע המסך הבא:

המסך הראשי של תוכנת iTunes

יש לחבר את המכשיר למחשב וללחוץ על הכפתור המסומן:כפתור הiPad בתוכנת iTunes, מוקף בעיגול ומוגדל

אם מופיעה בקשה למתן גישה למחשב -יש ללחוץ על כפתור Continue ובמכשיר אותו מגבים יש ללחוץ על האפשרות ״תן אמון״ ולהמתין עוד כחצי דקה.

 לפניך, יופיע המסך הבא:

 

מסך מידע כללי אודות המכשיר המחובריש ללחוץ על File Sharing ולאחר מכן יופיע המסך הבא:

מסך שיתוף קבצים עם המכשיר המחובר


יש לבחור את אפליקציית TouchChatHEB ברשימת האפליקציות ולאחר מכן ללחחוץ על תיקיית הinbox.

יש ללחוץ על כפתור Save to ולבחור במקום בו ישמרו הלוחות על גבי המחשב.

לאחר שמירת הלוחות במחשב, אם המחשב לא מגובה באופן אוטומטי, מומלץ להעתיקם להתקן חיצוני נוסף שישמר במקום מאובטח על מנת שלא יאבדו


איך משחזרים לוחות תקשורת למכשיר?

יש לעקוב אחרי השלבים לגיבוי הלוחות, אך במקום ללחוץ על כפתור Save To, יש ללחוץ על כפתור Add ולהעתיק למכשיר מהמקום בו נשמרו הלוחות את כל תיקיית Inbox