בעזרת לחיצה על צירופי מקשים, ניתן לבצע דברים שבדרך כלל מבוצעים באמצעות עכבר או משטח עקיבה


בכדי להשתמש בקיצור מקלדת, לחץ/י בו זמנית על מקשי הקיצור הנדרשים,  שחרר את המקשים בסיום.

לדוגמה, כדי להשתמש בקיצור Command-C (העתק), החזק את מקש Command, לחץ על C ולאחר מכן שחרר את 2 המקשים.


בתפריטים והמקלדות במחשבים ישנם סימנים עבור מקשי הקיצור:

  • Command ⌘
  • Shift ⇧
  • Option (Alt) ⌥
  • Control ⌃
  • Caps Lock ⇪
  • Fn


קיצורי המקלדת הנפוצים ביותר

הקיצור
תאור
Command-C

העתק את הפריט הנבחר ושמור אותו בלוח

Command-X

גזור את הפריט הנבחר ושמור אותו בלוח - לא ניתן לגזור קבצים.

Command-V

הדבק את תוכן הלוח למסמך או הישום הנבחרים

Option-Command-V

מעביר את הקובץ שהועתק ללוח (במקום גזירה לקבצים)

Command-Z

בטל את הפעולה האחרונה שבוצעה

Command-Shift-Z

בצע מחדש את הפעולה האחרונה שבוטלה

Command-R

טען מחדש  את דף האינטרנט 

Command-A
בחר את כל הפריטים
Command-N

פתח חלון או מסמך חדש

Command-P

הדפס את המסמך הנוכחי / הנבחר

Command-S

שמור  את המסמך הפתוח

Command-W

סגור חלון - סוגר את החלון הפתוח, לא סוגר את התוכנה

Command-Q

צא  מהתוכנה הפתוחה.

Option-Command-Esc

צא בכוח - בחר אפליקציה לסגירה בכוח

Control-רווח

החלף למקלדת הקודמת

Command-רווח

פתח את Spotlight 

רווח

פתח את Quick Look לתצוגה מקדימה של הקובץ הנבחר

Command-Shift-4

מצלם את האזור הנבחר ושומר על המכתבה

Command-Shift-4, רווח

מצלם את החלון הנבחר ושומר על המכתבה

Command-Backspace

מעביר לפח את הפריטים הנבחרים

Shift-Command-Backspace
מרוקן את הפח


קיצורים לעיבוד תמלילים

הקיצור
תאור
Command-B
הופך את הטקסט לבולט, או מבטל את הפעולה
Command-I
הופך את הטקסט לנטוי, או מבטל את הפעולה
Command-U
מוסף קו תחתון  לטקסט, או מבטל את הפעולה
Shift-Command-נקודתיים (:)
מציג את חלון האיות והדקדוק
Command-נקודה פסיק (;)
מאתר מילים עם שגיאות הקלדה בטקסט
Fn-Delete
מוחק תו אחד קדימה
Control-K
מוחק את הטקסט בין סמן הטקסט לסוף השורה
Fn–Up Arrow
גולל דף אחד כלפי מעלה
Fn–Down Arrow
גולל דף אחד כלפי מטה
Fn–Left Arrow
גולל לתחילת המסמך
Fn–Right Arrow
גולל לסוף המסמך
Command–Up Arrow
מעביר את סמן הטקסט לתחילת המסמך
Command–Down Arrow
מעביר את סמן הטקסט לסוף המסמך
Command–Left Arrow
מעביר את סמן הטקסט לקצה השמאלי של המשפט
Command–Right Arrow
מעביר את סמן הטקסט לקצה הימני של המשפט
Command–סוגר צומד ימני ({)
מישר את הטקסט לימין
Command–סוגר צומד שמאלי (})
מישר את הטקסט לשמאל
Shift–Command–קו אנכי (|)
מישר את הטקסט למרכז
Option-Command-F
עובר לחלונית החיפוש
Option-Command-T
מציג או מסתיר את סרגל הכלים
Option-Command-I
מציג או מסתיר את חלון העיצוב
Option-Command-C

העתק סגגנון -מעתיק את סגנון הכתב (גופנים, משקלים) ללוח

Option-Command-V

הדבק סגנון -מחיל את הסגנון המועתק (גופנים, משקלים) על המסומן

Option-Shift-Command-V

הדבק והחל סגנון -מדביק את תוכן הלוח ומחיל עליו את סגנון הטקסט


צילום מסך

הקיצור
תאור
Command-Shift-3

מצלם את כל המסך ושומר על המכתבה

Command-Shift-4

מצלם את האזור הנבחר ושומר על המכתבה

Command-Shift-4, רווח

מצלם את החלון הנבחר ושומר על המכתבה

הוספה של Control לכל אחחד מהקיצורים יגרום לשמירת התמונה בלוח הגזירים ולא במכתבהקיצורים לFinder

הקיצור
תאור
Command-D

משכפל את הפריטים הנבחרים

Command-F

פותח חיפוש בחלון הנוכחי

Command-I

פותח חלון מידע לפריטים הנבחרים (חלון לכל פריט)

Command-Delete

מעביר לפח את הפריטים הנבחרים

Shift-Command-Delete
מרוקן את הפח
Shift-Command-G

פותח את חלון מעבר לתיקייה

Shift-Command-H

פותח את תיקיית הבית של המשתמש הנוכחי

Shift-Command-I

פותח את iCloud Drive

Shift-Command-K

פותח את חלון מיקומי הרשת

Command-T

מציג ומסתיר את שורת הטאבים

Control-Command-T

מוסיף לסרגל הצד את הפריטים הנבחרים

Option-Command-D
מציג ומסתיר את הDock
Option-Command-S
מציג ומסתיר את סרגל הצד
Command-J

מציג את אפשרויות התצוגה

Command-L

יוצר קיצור דרך לפריטים הנבחרים

Shift-Command-N
יוצר תיקייה חדשה
Option-Command-N
יוצר תיקייה חכמה חדשה
Option-Command-T
מציג או מסתיר את סרגל הכלים
Command-1
עבור לתצוגת סמלים
Command-2
עבור לתצוגת רשימה
Command-3
עבור לתצוגת עמודות
Command-4
עבור לתצוגת Cover Flow
Command–חץ למעלה
עבור לתיקייה המכילה תיקייה זו
Command–Control–חץ למעלה
פתח בחלון חדש את התיקייה המכילה תיקייה זו
Command–חץ למטה
פתח את הפריט הנבחר
חץ שמאלה

פתח את התיקייה שנבחרה(תצוגת עמודות בלבד)

חץ ימינה

סגור את התיקייה שנבחרה(תצוגת עמודות בלבד)

Command בעת גרירת פריטים

מעביר את הפריטים הנבחרים, סמן העכבר ישתנה בזמן הגרירה

Option בעת גרירת פריטים

מעתיק את הפריטים הנבחרים, סמן העכבר ישתנה בזמן הגרירה

Option-Command בעת גרירת פריטים

יוצר קיצור דרך לפריטים הנבחרים, סמן העכבר ישתנה בזמן הגרירה