Support Center

הוראות שימוש בפורום

שמירה על סדר - אם ההודעה שלכם קשורה לדיון שמתנהל כבר בפורום, השתדלו להוסיף אותה למקום המתאים, ולא לפתוח הודעה ראשית חדשה.

הקפדה על תוכן - השתדלו להימנע מהודעות חסרות משמעות.

שמירה על שפה נקייה - לא מקובל להשתמש בשפה בוטה או בקללות ברשת. חל איסור על חרחור מריבות ויצירת סכסוכים.

הפורום הוא אינו צאט - הפורום נועד לדיון קבוצתי, לכן הימנעו משימוש רב בהודעות קצרות המיועדות למשתמש אחד.

סבלנות - כתבתם הודעה/שאלה, המתינו בסבלנות לפני שאתם מתחילים להציף את הפורום